PRZEDSTAWIAMY PRZEWODNIK PO POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA EUROPEJKSIEGO NAKAZU ZAPŁATY W NIEMCZECH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – WYBRANE ZAGADNIENIA, PORUSZONE PODCZAS WARSZTATÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROJEKTU Me-Codex

1. W jakim języku można uzupełnić formularze, na których wnosi się pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w Niemczech?
Formularze należy wypełniać w języku sądu, do którego wnoszony jest pozew. Zgodnie z § 23 ust. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (niemiecka ustawa o postępowaniu administracyjnym) językiem urzędowym w Niemczech jest język niemiecki. Nadto, zgodnie z § 184 Gerichtsverfassungsgesetz (niemiecka ustawa o ustroju sądów powszechnych) językiem, którym należy posługiwać się przed niemieckimi sądami (Gerichtssprache) jest język niemiecki.