W dniu 12 kwietnia 2016 w ramach projektu e-CODEX odbyły się warsztaty w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w których uczestniczyło  ok. 130 radców prawnych. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu e-CODEX, zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, jak również z windykacją i egzekucją międzynarodową. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Uczestnikom warsztatów  przedstawiono także  platformę e-CODEX i jej praktyczne zastosowanie. Platforma umożliwia wysłanie  europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną do Niemiec, Austrii i Grecji oraz  wszczęcie postępowania w sprawie drobnych roszczeń do Austrii. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, które wejdzie w życie w styczniu 2017 roku. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE.