Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym webinarium na temat EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY - SKUTECZNEGO ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI W UE.

Celem webinaru jest przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, tzw. postępowaniami formularzowymi, które pozwolą na obniżenie kosztów wykonywania postępowania oraz przyczynią się do standaryzacji przeprowadzanych procedur.

Webinar pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu odzyskiwania należności od kontrahentów z UE, od polubownego rozstrzygnięcia sporu po postępowanie sądowe oraz egzekucję należności. 

Zapraszamy: 21/04/2016
Rozpoczęcie: 10:00
Czas trwania: około 2h
Aby BEZPŁATNIE uczestniczyć należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: http://konferencje.e-bit.edu.pl/UE/