W dniu 21.04.2016 odbył się pierwszy webinar* dotyczący odzyskiwania należności od kontrahentów z Unii Europejskiej. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu  uczestniczyło ponad 30 osób. Podczas webinaru przedstawiono główne założenia projektu e-CODEX, zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, windykacją i egzekucją międzynarodową. Uczestnicy byli zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Uczestnikom spotkania  przedstawiono platformę e-CODEX i jej praktyczne działanie, umożliwiające wysłanie europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną do Niemiec, Austrii i Grecji. Platforma pozwala również przprowadzić online postępowanie w sprawie drobnych roszczeń do Austrii. 

Odbiorcy webinaru uzyskali wiedzę na temat transgranicznych usług elektronicznych oraz porady, jak postępować z nieuczciwymi kontrahentami.

* Webinarium (skrót: webinar) to rodzaj internetowego seminarium/szkolenia prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi (źródło: Wikipedia).