W dniach 19-20 maja w Amsterdamie odbywa się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt e-CODEX. Wydarzenie organizowane jest w ramach prezydencji Holandii w Radzie UE.
Konferencja podsumowała ponad pięć lat prac e-CODEX przedstawiając doświadczenia partnerów i największe sukcesy projektu. Omówione zostały także dalsze losy e-Sądownictwa w Europie związane z rozwojem portalu e-Justice i realizacją Planu działań e-Justice na lata 2014-2018. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw sprawiedliwości krajów członkowskich UE, a także przedstawiciele środowiska prawniczego.


Program dostępny jest na stronie projektu (hiperłącze do: http://www.e-codex.eu/fileadmin/user_upload/media/promo%20material/Closing_Conference_Program.pdf)