Fotolia 56113521 Subscription XXL

Dnia 8 czerca 2016r. uruchomiona została nowa usługa elektroniczna na portalu eprawo.net. Dzięki rozwiązaniom technicznym wypracowanym w projekcie e-CODEX, przedsiębiorcy bądź reprezentujący ich przedstawiciele profesjonalni mają możliwość wszczęcia postępowania w sprawie drobnych roszczeń w Czechach online. Po odebraniu elektronicznego pozwu przez sąd, dalsza komunikacja przebiega drogą tradycyjną.

Pozew wypełniany jest poprzez elektroniczny kreator zgodny z formularzem A, określonym w Rozporządzeniu (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007. Elektroniczna usługa umożliwia dołączenie wszelkich dokumentów, które mogą być dowodami w sprawie.

Do skutecznego złożenia pozwu online niezbędne jest jego podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Przebieg postępowania w sprawie drobnych roszczeń

e-Usługa składania pozwu w sprawie drobnych roszczeń