5 sierpnia 2016r. uruchomiona została kolejna usługa elektroniczna na portalu www.eprawo.net. Przedsiębiorcy lub reprezentujący ich przedstawiciele profesjonalni mają możliwość wszczęcia postępowania w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty na Malcie. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom technicznym wypracowanym w europejskim projekcie e-CODEX. Cała komunikacja z sądem, od złożenia wniosku zgodnego z formularzem A określonym w załączniku do Rozporządzenia (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, aż do wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty, odbywa się elektronicznie.

Postępowanie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. W ramach postępowania można dochodzić wyłącznie bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym. Drogą elektroniczną postępowania można przeprowadzić obecnie w wybranych krajach UE- w Austrii , Grecji, Niemczech oraz na Malcie.

Usługa jest bezplatna, a do skutecznego złożenia pozwu online niezbędne jest jedynie jego podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Zarejestruj się i złóż pozew online

Czytaj więcej o Europejskim Nakazie Zapłaty

 

 

08/08/2016