W dniu 19 stycznia 2017 r. odbyła się w Poznaniu II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Cyfrowe usługi publiczne w Europie, organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat cyfrowych usług publicznych w Polsce i Europie.

Pokłosiem dyskusji podczas konferencji  było wydanie monografii pokonferencyjnej w formie e-booka, którego z przyjemnością Państwu przekazujemy. e-Book dostępny jest pod adresem: https://www.eprawo.net/images/KonferencjaNaukowa/Cyfrowe-usugi-publiczne-w-Europie.pdf