Zapraszamy na III edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Cyfrowe usługi publiczne w Europie”, która odbędzie się 10 stycznia 2018 r. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Celem konferencji bedzię wymiana poglądów temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju w Polsce i Europie cyfrowych usług publicznych o charakterze transgranicznym. Tematyka konferencji będzie się koncentrować, w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, wdrażania w Polsce i Europie zasady jednorazowości ( ang. the once-only-principle), ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym, a także e-fakturowania oraz zamówień publicznych w aspekcie europejsk

Wydarzenie przeznaczone jest dla przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osób, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji  znajduje się w zakładce: Konferencja