W dniu 17 lipca 2018 w ramach projektu Me-CODEX odbyły się warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu Me-CODEX, a przede wszystkim zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń.Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.W związku z tym, że Niemcy są jednym z ważniejszych  partnerów gospodarczym dla Polski, druga część warsztatu poświęcona była przedstawieniu praktycznych informacji na temat prowadzenia postępowań transgranicznych przed sądami w Niemczech. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Według oceny uczestników, warsztat był prowadzony na bardzo wysokim poziomie, prelegenci byli świetnie przygotowani, posiadający rozległą wiedzę na omawiany temat.