Parlament Europejski kończy prace nad Programem Sprawiedliwość (Justice Programme), który kładzie szczególny nacisk na łatwy i szybki dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli. Program wspierać będzie działania na rzecz poprawy współpracy europejskiej w dziedzinie prawa cywilnego i karnego. Program o budżecie 416 mln euro zostanie uruchomiony w 2014r. i trwać będzie do roku 2020. Jego zadaniem jest zapewnienie stosowania skutecznego prawodawstwa w europejskich sprawach cywilnych i karnych. Działania te poprawią dostęp do wymiaru sprawiedliwości w wymiarze transgranicznym. Program podkreśla znaczenie nowych technologii dla racjonalizacji i uproszczenia procesów sądowych, a co za tym idzie skrócenia czasu postępowania oraz obniżenia jego kosztów.