W czasopiśmie naukowym e-mentor, wydawanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, opublikowano artykuł na temat portalu e-Justice oraz jego roli w budowie i świadczeniu zinformatyzowanych usług prawnych. Tekst ukazał się pod tytułem „Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej” w numerze 4(51). Artykuł skupia się na analizie funkcjonalności oraz perspektywach zastosowania portalu e-Justice, który został uruchomiony 16 lipca 2010r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem - kliknij !