Komisja Europejska opublikowała w języku polskim przewodnik dotyczący procedury pilotowanej przez projekt e-CODEX: europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 

Celem procedury jest uproszczenie, przyspieszenie oraz zapewnienie obywatelom UE szerszego dostępu do usług wymiaru sprawiedliwości. Drobne roszczenia to postępowanie, które ma ułatwić egzekucję długów nieprzekraczających 2000 EUR. Stosuje się je w sprawach cywilnych oraz transgranicznych sporach handlowych. 

Przewodnik można pobrać tutaj: Drobne roszczenia