Logo Konferencja e Administracja dla Biznesu 2015

14 i 15 kwietnia odbyła się w Warszawie druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana była we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e-administracji: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupiła przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji było zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane zostały m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje i miasteczko konferencyjne.


Do kogo skierowana była konferencja


Konferencja skierowana była do dwóch głównych grup odbiorców. Na konferencję bezpłatnie zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji publicznych, w szczególności: władze rządowe i samorządowe, dyrektorzy i kierownicy wydziałów organizacyjnych instytucji oraz jednostek związanych z informatyzacją, informatycy. Z drugiej strony zaproszenie kierowane było do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Gośćmi konferencji byli także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prawnicy.


Program konferencji


Konferencja była prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych instytucjom publicznym i przedsiębiorcom. Pierwszego dnia odbyły się wystąpienia m.in. na temat zbliżającego się obowiązku akceptacji faktur elektronicznych przez instytucje publiczne w Polsce i UE, optymalnych modeli biznesowych dla e-usług, porządkowania prawa dotyczącego usług elektronicznych, a także informacje jak budować dobre dokumenty elektroniczne i jak je archiwizować. Podczas sesji dla przedsiębiorców prezentowane były dostępne publiczne usługi elektroniczne, w tym m.in. nowy ePUAP oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Drugi dzień został poświęcony transgranicznym e-usługom. Zaprezentowane zostały działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych  z systemami innych krajów UE.


Miejsce i czas konferencji


Konferencja e-Administracja dla Biznesu odbyła się w Centrum Konferencyjnym Legia w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2015. Zgłoszenia przyjmowane były na stronie internetowej konferencji. W ramach wydarzenia organizatorzy zapewnili udział w wykładach i dyskusjach, zwiedzanie miasteczka konferencyjnego, dostęp do materiałów konferencyjnych, tłumaczenia symultaniczne, poczęstunki podczas przerw kawowych, obiady oraz koktajl.  Udział dla przedstawicieli instytucji publicznych był bezpłatny. Liczba miejsc była ograniczona.


Program konferencji