Dnia 15 kwietnia 2015 r. podczas konferencji e-Administracja dla Biznesu odbywającej się w Warszawie, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Eliza Wójcik podpisała Porozumienie o przystąpieniu do projektu e-CODEX.  Do tej pory stroną reprezentującą Polskę w projekcie był Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, który uczestniczy w projekcie od listopada 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Instytutem, na mocy którego obie instytucje będą mogły wykorzystać europejskie rozwiązania w celu wdrożenia ulepszeń informatycznych w sądach oraz umożliwienia im efektywnego prowadzenia współpracy z sądami w innych państwach członkowskich UE z korzyścią dla obywateli Europy. W najbliższych miesiącach Polska wejdzie w etap pilotażowy projektu uruchamiając elektroniczne postępowania w ramach 'Europejskiego Nakazu Zapłaty' oraz 'Drobnych Roszczeń'. Wraz z przystąpieniem Ministerstwa Sprawiedliwości do projektu, rozważane są kolejne usługi e-Sądownictwa.