W dniach 14-15 kwietnia w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji 'e-Administracja dla Biznesu'. Wydarzenie poświęcone było usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. W konferencji poruszono temat e-usług związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz e-sądownictwa. W konferencji wziął udział m.in. podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk przedstawiając stan informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości i działania realizowane przez resort sprawiedliwości, które pozwolą na jego dalszy rozwój. Drugi dzień konferencji poświęcony był e-usługom publicznym o charakterze transgranicznym. Zaprezentowane zostały osiągnięcia projektów e-CODEX oraz e-SENS, a także inne Europejskie inicjatywy usprawniające przedsiębiorcom działanie w Unii Europejskiej. W Konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesu. Organizatorem było Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.  Więcej informacji na stronie: www.konferencja-eab.pl