Decyzją Komisji Europejskiej projekt e-CODEX został oficjalnie przedłużony. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2016 roku. Przedłużenie projektu oznacza dla partnerów kontynuowania podjętych prac przez kolejny rok, a także możliwość uruchomienia nowych pilotaży.  W związku z rozszerzeniem okresu trwania e-CODEX, do projektu przystąpiły kolejne kraje europejskie: Chorwacja, Finlandia, Szwecja, których uczestnictowo zastało zatwierdzone przez konsorcium projektu. Do projektu aplikuje również Łotwa, która w czerwcu zostanie oficjalnie przyjęta do konsorcjum e-CODEX.  
Udział nowych krajów europejskich oznacza uruchomienie kolejnych elektronicznych postępowań sądowychna terenie Europy. Nowi partnerzy zainteresowani są zarówno postępowaniami cywilnymi (Chorwacja, Finlandia, Łotwa, Szwecja) jak i karnymi (Finlandia)