W dniach 15-16 września 2015 r. br. w Ministerstwie Sprawiedliwości  w Warszawie odbyło się spotkanie pakietu WP3, który odpowiada za pilotaż w projekcie e-CODEX.  W spotkaniu wzięli  udział przedstawiciele Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Turcji.  Podczas spotkania  omówiono postęp prac związanych z uruchomieniem pilotażowych postępowań sądowych takich jak europejski nakaz zapłaty, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń a także procedury wspólnej pomocy prawnej.

Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Instytut Logistyki i Magazynowania, udostępniła pierwsze elektroniczne postępowania. Dzięki rozwiązaniom projektu już teraz przedsiębiorcy i obywatele z Polski mają możliwość złożenia elektronicznych pozwów w celu rozstrzygnięcia transgranicznych sporów prawnych do sądów w  Grecji i Austrii. Już niebawem złożenie elektronicznego pozwu będzie możliwe także do sądu w Niemczech.

Pilotażowe procedury projektu umożliwiają m.in. sprawne egzekwowanie należności od nieuczciwych kontrahentów z krajów UE oraz usprawniają postępowania w wielu sprawach cywilnych i gospodarczych.

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości