Od 1 października 2015 r. odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów z Niemiec stało się jeszcze łatwiejsze. Polscy obywatele i przedsiębiorcy mogą złożyć pozew do sądu w Niemczech o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) online!


ENZ umożliwia uzyskanie tytułu  egzekucyjnego pozwalającego na legalne podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych od dłużnika zagranicznego. Postępowanie ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych. Postępowanie ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.


Projekt e-CODEX stanowi kolejny krok w uproszczeniu postępowań międzynarodowych, umożliwiając ich elektroniczną realizację. Obecnie, dzięki usłudze e-CODEX, możliwe jest złożenie pozwu online do niemieckiego Sądu Rejonowego w Berlinie, który jest właściwy do obsługi postępowania ENZ w całych Niemczech. Elektroniczne postępowanie umożliwia obywatelom, przedsiębiorstwom i pełnomocnikom profesjonalnym dochodzenie swoich praw w znacznie szybszy i skuteczniejszy sposób. Wnioskodawca prowadzony jest krok po kroku przez poszczególne rubryki, w których wpisuje niezbędne informacje pozwalające na wygenerowanie kompletnego formularza zawierającego pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Wartym podkreślenia jest fakt, że podmiot korzystający z tego narzędzia jest na bieżąco informowany drogą mailową o statusie sprawy. Cała komunikacja pomiędzy powodem, a sądem - łącznie z otrzymaniem europejskiego nakazu zapłaty - odbywa się online. Wysyłanie i odbieranie dokumentów w trakcie postępowań sądowych jeszcze nigdy nie było  tak proste i przyjazne!

Usługa dostępna jest na elektronicznej platformie e-CODEX, pod adresem:

www.pilot.e-codex.pl.


Platforma została przygotowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania, będący partnerem projektu, działającym w konsorcjum krajowym z Ministerstwem Sprawiedliwości. Niemcy, obok Grecji, są kolejnym krajem w którym możliwa jest elektroniczna realizacja postępowania.
W celu przeprowadzenia postępowania niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu oraz posiadanie bezpiecznego elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Narzędzie jest bezpłatne, a ewentualne koszty związane są z opłatami wymaganymi przez sąd zgodnie z przepisami prawa w Niemczech.