Usługa dostępna jest od 1 listopada 2015 r na elektronicznej platformie e-CODEX, pod adresem: www.pilot.e-codex.pl. Austria, obok Niemiec i Grecji, jest kolejnym krajem w którym możliwa jest elektroniczna realizacja postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ).

Obecnie, dzięki usłudze e-CODEX, możliwe jest złożenie pozwu on-line do austriackiego Rejonowego Sądu Gospodarczego w Wiedniu, który jest właściwy do obsługi postępowania ENZ w całej Austrii. Wnioskodawca prowadzony jest krok po kroku przez poszczególne rubryki, w których wpisuje niezbędne informacje pozwalające na wygenerowanie kompletnego formularza zawierającego pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. 

 

 Podmiot korzystający z tego narzędzia jest na bieżąco informowany drogą mailową o statusie sprawy. Cała komunikacja pomiędzy powodem, a sądem - łącznie z otrzymaniem europejskiego nakazu zapłaty - odbywa się on-line.

Wysyłanie i odbieranie dokumentów w trakcie postępowań sądowych jeszcze nigdy nie było tak proste i przyjazne!

W celu przeprowadzenia postępowania niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu oraz posiadanie bezpiecznego elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Narzędzie jest bezpłatne, a ewentualne koszty związane są z opłatami wymaganymi przez sąd zgodnie z przepisami prawa w Austrii.