Baza wiedzy została stworzona w celu szerzenia wiedzy na temat postępowań sądowych o charakterze transgranicznym. Ważnym zagadnieniem, często poruszanym w artykułach jest elektroniczna komunikacja w ramach tych postępowań. Teksty przedstawiają praktyczne porady związane z realizacją spraw Europejskich, analizę zagadnień prawnych, informacje na temat elektronizacji procesów sądowych w ramach projektów e-SENS, e-CODEX, Me-CODEX oraz e-CODEX Plus, a także ciekawostki z dziedziny e-Sądownictwa.

Lista artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach opublikowanych w wydawnictwach drukowanych

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami zaklasykowanymi do poniższych kategorii.

Wszystkie publikacje zostały sfinansowane ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2019 przyznanych na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych.