Na portalu e-Justice możesz skorzystać z sekcji „znajdź spółkę” gdzie możesz znaleźć informacje na temat podmiotów gospodarczy w państwach Unii Europejskiej. Dzięki wyszukiwarce możesz dotrzeć do takich informacji i dokumentów jak:

  1. akt założycielski oraz statut, w razie zmian jego skonsolidowany tekst w jego aktualnym brzmieniu po każdej zmianie aktu założycielskiego lub statutu;
  2. organy oraz dane osób, które są upoważnione do reprezentowania spółki;
  3. organy oraz dane osób, które uczestniczą w zarządzaniu, nadzorowaniu lub kontrolowaniu spółki;
  4. kapitał zakładowy oraz dokumenty księgowe za każdy rok obrotowy;
  5. informacje o aktualnej siedzibie spółki;

Zgodnie z dyrektywą 2012/17/UE portal ten ma za zadanie dostarczać informacji pochodzących z rejestrów handlowych wszystkich państw członkowskich UE, jak również z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Nie wszystkie państwa członkowskie są obecnie włączone, jednak planowana jest rozbudowa wyszukiwarki.

 

Data publikacji: 03/2019