Przedsiębiorcy i obywatele Unii Europejskiej coraz intensywniej i odważniej dokonują transakcji transgranicznych. Pozytywnym przejawem tych działań jest dynamiczny rozwój jednolitego rynku w Europie, pobudzanie gospodarki krajów członkowskich oraz ożywiona współpraca międzynarodowa. Bywa jednak, że nie wszystkie transakcje transgraniczne zostają zakończone z sukcesem, a płatności nie są realizowane zgodnie z zapisami umowy. Zabiegając o windykację należności, warto zapobiec zniknięciu majątku dłużnika przed wyegzekwowaniem roszczenia.