Obywatele Unii Europejskiej (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne) poprzez zakupy, współpracę bądź prowadzenie działalności gospodarczej coraz częściej i chętniej uczestniczą w transakcjach międzynarodowych. Niestety, niesie to za sobą ryzyko wystąpienia sporu, a w konsekwencji konieczność podjęcie działań prawnych przeciwko nieuczciwemu i nieterminowemu kontrahentowi.

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania przewidziane w ustawie mają służyć między innymi implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek, tj. tzw. dyrektywy BRIS

Komisja Europejska, w ramach europejskiego portalu e-sprawiedliwość (www.e-justice.europa.eu), udostępnia elektroniczne narzędzie do wyszukiwania notariuszy, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Narzędzie pozwala znaleźć notariusza w dwóch przypadkach:

  • Klient potrzebuje notariusza zagranicą, mówiącego w języku narodowym klienta bądź innym żądanym

  • Klient potrzebuje notariusza w kraju, mówiącego w dowolnym, wymaganym języku obcym

 Obecnie wyszukiwarka (Znajdź notariusza) obsługuje 25 kraje europejskie (w tym Wielką Brytanię w podziale na Anglię, Walię i Szkocję). Notariusze z Polski także są dostępni w rejestrze online. 

Komisja Europejska, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom obywateli Unii Europejskiej, uruchomiła narzędzie online Znajdź prawnika, które umożliwia znalezienie prawnika w innym kraju członkowskim. Obecnie, w wyszukiwarce zarejestrowani są prawnicy z 20 państw (w tym z Polski), a kolejne kraje będą sukcesywnie dołączane.

Głównym celem narzędzia, które powstało w ramach europejskiego portalu e-sprawiedliwość (www.e-justice.europa.eu), jest wsparcie obywateli Europy w znalezieniu odpowiedniego adwokata.  

Wniesienie sprawy do sądu może wiązać się z istotnymi wątpliwościami co do określenia sądu właściwego, tj. sądu posiadającego jurysdykcję. Osoba poszkodowana bądź tocząca spór musi wnieść sprawę do odpowiedniego sądu, ponieważ, w przeciwnym wypadku, może to spowodować istotne opóźnienia w sprawie lub wręcz jej odrzucenie w związku z brakiem właściwości. Sytuacja wydaje się łatwiejsza, gdy działamy we własnym kraju, znamy język, w którym toczy się (lub będzie toczyć) postępowanie, a odpowiednie przepisy prawa i strategię działania możemy swobodnie omówić z prawnikiem w języku ojczystym.

W grudniu 2018 r. została przyjęte nowa strategia dotycząca europejskiego systemu e-sprawiedliwości na lata 2019-2023. Unii Europejskiej zależy na dalszej poprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. W tym celu nadal rozwija europejską e- sprawiedliwość.

Głównym celem portalu jest dostarczanie informacji na temat systemów wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości na terenie Unii Europejskiej (UE).  Portal e-Justice/e-Sądownictwo jest dostępny pod adresem: https://e-justice.europa.eu/home.do w  23 językach. Portal funkcjonuje od 16 lipca 2010 r. i powstał w ramach działań podejmowanych przez Instytucje UE w celu wdrażania technologii informacyjno – komunikacyjnej w dziedzinie prawa.