W grudniu 2018 r. została przyjęte nowa strategia dotycząca europejskiego systemu e-sprawiedliwości na lata 2019-2023. Unii Europejskiej zależy na dalszej poprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. W tym celu nadal rozwija europejską e- sprawiedliwość.

Celem Przyjętej strategii jest uproszczenie i poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnej cyfryzacji transgranicznych procedur prawnych.

W latach 2019-2023 prace w zakresie e-sprawiedliwości skoncentrują się na 3 celach:

  • Poprawie dostępu do informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości
  • Dalszej cyfryzacji postępowań sądowych i pozasądowych – aby zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądów
  • Zapewnieniu takiego technicznego wdrożenia krajowych systemów e-sprawiedliwości i takiego zarządzania nimi, by ułatwić ich połączenie i interoperacyjność z systemami innych państw członkowskich.

Głównym narzędziem mającym poprawić dostęp do informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości pozostaje portal e-Sprawiedliwość, który zawiera strony informacyjne, narzędzia wyszukiwania i interaktywne formularze, przeznaczone dla użytkowników portalu. W okresie obowiązywania następnego planu działania portal zostanie zmodernizowany i rozbudowany.

Dowiedz się więcej

 

 

Data publikacji: 18/04/2016

Data ostatniej aktualizacji: 03/2019