Obywatele Europy coraz chętniej korzystają z platform i aplikacji internetowych umożliwiających zakup dóbr i usług, załatwienie spraw w urzędach administracji publicznej, zawieranie umów prawnych bądź udział w transgranicznych postępowaniach przetargowych. Zakres i liczba transakcji elektronicznych jest w zasadzie nieograniczona. Mogą one być zawierane zawsze i wszędzie, bez względu na miejsce i czas, pomiędzy dowolnym podmiotami, które wyrażą taką wolę. Jednakże, pojawia się pewna istotna bariera, czynnik hamujący – bariera zaufania. To właśnie brak zaufania wywołany poczuciem niepewności prawa, często powoduje, że klienci, przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej wahają się, czy przeprowadzać transakcje elektroniczne i wdrażać nowe usługi online.