W związku z wejściem w życie w dniu 14 lipca 2017 r. nowych przepisów dotyczących europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń elektroniczne usługi zostały wyłączone. Ponowne uruchomienie nastąpi po aktualizacji wynikającej ze zmian prawa.