Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Konsekwentnie rozwija kompetencje w zakresie e-gospodarki i podejmuje rolę wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej będąc partnerem projektów finansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej. Ponadto uczestniczy w spotkaniach na szczeblu europejskim w zakresie elektronicznych usług publicznych.

Realizuje w tym zakresie szereg inicjatyw mających na celu usprawnienie działania urzędów publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych (e-zdrowia, e-sprawiedliwości, e-administracji). W ramach tych działań Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut promuje także aktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podniesienia jakości świadczenia usług publicznych.

W ramach projektów e-SENS i e-CODEX, Instytut aktywnie uczestnicy w pracach związanych z uruchomieniem elektronicznych postępowań publicznych, w tym sądowych w zakresie Europejskiego Nakazu Zapłaty,  Drobnych Roszczeń a także spraw związanych z orzeczeniami w sprawach małżeńskich.