Na początku 2018 r. odbyła się w Poznaniu III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Cyfrowe usługi publiczne w Europie, organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat cyfrowych usług publicznych w Polsce i Europie.

Pokłosiem dyskusji podczas konferencji  było wydanie w formie e-booka monografii pokonferencyjnej pt. "Działania na rzecz elektronizacji usług publicznych w Europie", którą z przyjemnością Państwu przekazujemy.

Zapraszamy do lektury

e-Book "Działania na rzecz elektronizacji usług publicznych w Europie".pdf

W dniu 29 listopada 2018 w ramach projektu e-CODEX Plus odbyły się kolejne warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Była to już IV edycja spotkania, podczas którego przedstawiono zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w warsztatach, w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali praktyczne porady w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Jak zwykle frekwencja była była wysoka, pomino późnych godzin, w których odbywało się spotkanie:-).

 IMG 20181029 170830

IMG 20181029 170941

IMG 20181029 171133

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 października 2018 w ramach projektu Me-CODEX odbyły się kolejne warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu Me-CODEX, a przede wszystkim zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Uczestnicy warsztatu stwierdzili, że zakres merytoryczny spotkania był na bardzo wyskokim poziomie:-).

IMG 20181029 170941

 

IMG 20181029 171133

 

 

 

 

 

Przedstawiamy przewodnik po postępowaniu w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty w Niemczech w pytaniach i odpowiedziach - przewodnik przedstawia wybrane zagadnienia, poruszone podczas warsztatów dla radców prawnych w ramach europejskiego projektu Me-CODEX.

W dniu 17 lipca 2018 w ramach projektu Me-CODEX odbyły się warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu Me-CODEX, a przede wszystkim zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń.Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.W związku z tym, że Niemcy są jednym z ważniejszych  partnerów gospodarczym dla Polski, druga część warsztatu poświęcona była przedstawieniu praktycznych informacji na temat prowadzenia postępowań transgranicznych przed sądami w Niemczech. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Według oceny uczestników, warsztat był prowadzony na bardzo wysokim poziomie, prelegenci byli świetnie przygotowani, posiadający rozległą wiedzę na omawiany temat.