31 maja 2019 r. dobiegł końca europejski projekt e-CODEX Plus realizowany przez pięć krajów UE, w tym Polskę, reprezentowaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania i Uniwersytet Wrocławski.  Projekt był elementem procesu budowy sprawnego e-Sądownictwa w Europie, który zainicjonowany został w 2010 r. przez europejską inicjatywę e-CODEX.

e-CODEX Plus miał na celu wdrożenie rozwiązań technicznych wypracowanych przez e-CODEX umożliwiając podłączenie sądów do portalu e-Justice  i  elektroniczny odbiór pozwów w ramach europejskiego nakazu zapłaty i postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Portal e-Justice ma stać się wkrótce uniwersalnym, elektronicznym punktem kontaktowym umożliwiającym wysyłanie pozwów do sądów na terenie UE. Pilotażowe wdrożenie technicznych komponentów w sądzie rejonowym we Wrocławiu stanowiło przygotowanie do realizacji tego ambitnego celu. Docelowy system, poza umożliwieniem wysłania pozwu i odbioru pism z sądu, informować będzie czy dokumenty są prawidłowo wypełnione i dostarczone. Poza pracami związanymi z testowaniem elektronicznej komunikacji, w ramach projektu e-CODEX Plus prowadzono działania podnoszące świadomości na temat europejskich postępowań sądowych, portalu e-Justice oraz e-Sądownictwa w Europie. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganizował szereg warsztatów dla ponad 350 radców prawnych na terenie całego kraju, a także rozwijał stronę internetową www.eprawo.net oferującą wiele przydatnych artykułów dotyczących spraw sądowych o charakterze transgranicznym. Wierzymy, iż zarówno wdrożone rozwiązania techniczne jak i działania promocyjne przyczynią się do zmniejszenia barier w dostępie do środków prawnych na terenie UE.
 

Na początku 2018 r. odbyła się w Poznaniu III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Cyfrowe usługi publiczne w Europie, organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu. Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat cyfrowych usług publicznych w Polsce i Europie.

Pokłosiem dyskusji podczas konferencji  było wydanie w formie e-booka monografii pokonferencyjnej pt. "Działania na rzecz elektronizacji usług publicznych w Europie", którą z przyjemnością Państwu przekazujemy.

Zapraszamy do lektury

e-Book "Działania na rzecz elektronizacji usług publicznych w Europie".pdf

Przedstawiamy przewodnik po postępowaniu w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty w Niemczech w pytaniach i odpowiedziach - przewodnik przedstawia wybrane zagadnienia, poruszone podczas warsztatów dla radców prawnych w ramach europejskiego projektu Me-CODEX.

W dniu 29 listopada 2018 w ramach projektu e-CODEX Plus odbyły się kolejne warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Była to już IV edycja spotkania, podczas którego przedstawiono zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w warsztatach, w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali praktyczne porady w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Jak zwykle frekwencja była była wysoka, pomino późnych godzin, w których odbywało się spotkanie:-).

 IMG 20181029 170830

IMG 20181029 170941

IMG 20181029 171133

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 października 2018 w ramach projektu Me-CODEX odbyły się kolejne warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu Me-CODEX, a przede wszystkim zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Uczestnicy warsztatu stwierdzili, że zakres merytoryczny spotkania był na bardzo wyskokim poziomie:-).

IMG 20181029 170941

 

IMG 20181029 171133