Fotolia 56113521 Subscription XXL

Dnia 8 czerca 2016r. uruchomiona została nowa usługa elektroniczna na portalu eprawo.net. Dzięki rozwiązaniom technicznym wypracowanym w projekcie e-CODEX, przedsiębiorcy bądź reprezentujący ich przedstawiciele profesjonalni mają możliwość wszczęcia postępowania w sprawie drobnych roszczeń w Czechach online. Po odebraniu elektronicznego pozwu przez sąd, dalsza komunikacja przebiega drogą tradycyjną.

Pozew wypełniany jest poprzez elektroniczny kreator zgodny z formularzem A, określonym w Rozporządzeniu (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007. Elektroniczna usługa umożliwia dołączenie wszelkich dokumentów, które mogą być dowodami w sprawie.

Do skutecznego złożenia pozwu online niezbędne jest jego podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Przebieg postępowania w sprawie drobnych roszczeń

e-Usługa składania pozwu w sprawie drobnych roszczeń

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań ankietowych 'Polscy przedsiębiorcy i prawnicy wobec europejskich postępowań sądowych'. Celem badań prowadzonych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektu e-CODEX było uzyskanie wiedzy na temat znajomości i postrzegania europejskich postępowań sądowych, współpracy przedsiębiorców z partnerami z terenu UE oraz ewentualnych sporów, które mogły się pojawić w przypadku takiej współpracy, a także częstotliwowości występowania spraw transgranicznych w praktyce radców prawnych i adwokatów. Ważnym aspektem badań były także zagadnienia dotyczące korzystania z postępowań sądowych drogą elektroniczną, a także ułatwienia, które ten sposób komunikacji oferuje.  

logistics 2016 logoW dniach 18-19 maja br. w Poznaniu odbędzie się Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2016. Tegoroczna, XIII już, edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”, ponieważ obecnie coraz większe znaczenie ma powszechna cyfryzacja gospodarki. Dotyczy to również logistyki, gdzie digitalizacja procedur i usług stwarza warunki dla lepszej realizacji procesów logistycznych, poprzez rozwój i udostępniane coraz bardziej złożonych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych.
Projekt e-CODEX, który realizuje szereg prac z zakresu e-usług dla przedsiębiorstw, również weźmie udział w Kongresie. Na stoisku e-CODEX (stoisko nr 18) będzie można dowiedzieć się o wypracowanych w projekcie  e-usługach związanych z odzyskiwaniem należności od nieuczciwych kontrahentów z UE. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Czytaj więcej o Kongresie Logistics 2016

 

W dniach 19-20 maja w Amsterdamie odbywa się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt e-CODEX. Wydarzenie organizowane jest w ramach prezydencji Holandii w Radzie UE.
Konferencja podsumowała ponad pięć lat prac e-CODEX przedstawiając doświadczenia partnerów i największe sukcesy projektu. Omówione zostały także dalsze losy e-Sądownictwa w Europie związane z rozwojem portalu e-Justice i realizacją Planu działań e-Justice na lata 2014-2018. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw sprawiedliwości krajów członkowskich UE, a także przedstawiciele środowiska prawniczego.


Program dostępny jest na stronie projektu (hiperłącze do: http://www.e-codex.eu/fileadmin/user_upload/media/promo%20material/Closing_Conference_Program.pdf)

W dniu 21.04.2016 odbył się pierwszy webinar* dotyczący odzyskiwania należności od kontrahentów z Unii Europejskiej. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu  uczestniczyło ponad 30 osób. Podczas webinaru przedstawiono główne założenia projektu e-CODEX, zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, windykacją i egzekucją międzynarodową. Uczestnicy byli zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Uczestnikom spotkania  przedstawiono platformę e-CODEX i jej praktyczne działanie, umożliwiające wysłanie europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną do Niemiec, Austrii i Grecji. Platforma pozwala również przprowadzić online postępowanie w sprawie drobnych roszczeń do Austrii. 

Odbiorcy webinaru uzyskali wiedzę na temat transgranicznych usług elektronicznych oraz porady, jak postępować z nieuczciwymi kontrahentami.

* Webinarium (skrót: webinar) to rodzaj internetowego seminarium/szkolenia prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi (źródło: Wikipedia).