W dniu 12 kwietnia 2016 w ramach projektu e-CODEX odbyły się warsztaty w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w których uczestniczyło  ok. 130 radców prawnych. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu e-CODEX, zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi, jak również z windykacją i egzekucją międzynarodową. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Uczestnikom warsztatów  przedstawiono także  platformę e-CODEX i jej praktyczne zastosowanie. Platforma umożliwia wysłanie  europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną do Niemiec, Austrii i Grecji oraz  wszczęcie postępowania w sprawie drobnych roszczeń do Austrii. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, które wejdzie w życie w styczniu 2017 roku. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE.

 

 


Ponad 70 osób uczestniczyło w konferencji naukowej e-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W ASPEKCIE EUROPEJSKIM, która odbyła się w Instytucie Logistyki i Magazynowania 14 stycznia 2016r.
Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat kierunków rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie. Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka - dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim wystąpieniu przedstawił zakres podejmowanych działań przez Instytut. Wskazał także na rolę, jaką Instytut odgrywa w ramach rozwoju e-sprawiedliwości w Polsce i Europie. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz środowisk akademickich z całej Polski, a także praktycy – pełnomocnicy profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową tematyką.

 

160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 16 listopada odbyła się ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. Poznański Park Naukowo-Technologiczny byl koordynatorem ŚTP w Wielkopolsce.

Święto przedsiębiorczości rozpoczeło się 16 listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich oficjalną inauguracją połączoną ze spotkaniem pt.: „Innovation management”, skierowanym do firm i naukowców zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Szczegóły (link: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/#stp_to)

W dniach 20-22 listopada 2015r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja środowiska prawniczego pt. „Jakie wyzwania stoją obecnie przed prawnikami?”. Współorganizatorami ze strony polskiej były; Okręgowe Izby Radców Prawnych z Wrocławia, Opola, Poznania, Szczecina, Wałbrzycha oraz Zielonej Góry, Krajowa Izba Radców Prawnych, a ze strony niemieckiej Izby Adwokackie w Dreźnie i w Berlinie.

Wśród zaproszonych gości byli; Prezydent CCBE mec. Maria Ślązak, Wiceprezydent FBE prof. Sara Chandler, adwokat Monique Stengel (Prezes AEA-EAL), Prezes KRRP Dariusz Sałajewski. Ponadto  gościli przedstawiciele zawodów prawniczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Węgier i Austrii oraz radcowie prawni i adwokaci z całej Polski.

Usługa dostępna jest od 1 listopada 2015 r na elektronicznej platformie e-CODEX, pod adresem: www.pilot.e-codex.pl. Austria, obok Niemiec i Grecji, jest kolejnym krajem w którym możliwa jest elektroniczna realizacja postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ).

Obecnie, dzięki usłudze e-CODEX, możliwe jest złożenie pozwu on-line do austriackiego Rejonowego Sądu Gospodarczego w Wiedniu, który jest właściwy do obsługi postępowania ENZ w całej Austrii. Wnioskodawca prowadzony jest krok po kroku przez poszczególne rubryki, w których wpisuje niezbędne informacje pozwalające na wygenerowanie kompletnego formularza zawierającego pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.