Od 1 października 2015 r. odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów z Niemiec stało się jeszcze łatwiejsze. Polscy obywatele i przedsiębiorcy mogą złożyć pozew do sądu w Niemczech o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) online!


ENZ umożliwia uzyskanie tytułu  egzekucyjnego pozwalającego na legalne podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności pieniężnych od dłużnika zagranicznego. Postępowanie ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych. Postępowanie ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.

W dniu 19 stycznia 2017 r. odędzie się w Poznaniu II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Cyfrowe usługi publiczne w Europie (dalej: Konferencja), organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu. Organizator konferencji - Instytut Logistyki i Magazynowania wspiera rozwój e - usług współpracując z władzami centralnymi i regionalnymi. Jednocześnie reprezentuje nasz kraj w projekcie e-SENS budujący e – usługi publiczne w Europie dzięki czemu gwarantuje transfer najnowszej wiedzy w ramach planowanego przedsięwzięcia.

Decyzją Komisji Europejskiej projekt e-CODEX został oficjalnie przedłużony. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2016 roku. Przedłużenie projektu oznacza dla partnerów kontynuowania podjętych prac przez kolejny rok, a także możliwość uruchomienia nowych pilotaży.  W związku z rozszerzeniem okresu trwania e-CODEX, do projektu przystąpiły kolejne kraje europejskie: Chorwacja, Finlandia, Szwecja, których uczestnictowo zastało zatwierdzone przez konsorcium projektu. Do projektu aplikuje również Łotwa, która w czerwcu zostanie oficjalnie przyjęta do konsorcjum e-CODEX.  
Udział nowych krajów europejskich oznacza uruchomienie kolejnych elektronicznych postępowań sądowychna terenie Europy. Nowi partnerzy zainteresowani są zarówno postępowaniami cywilnymi (Chorwacja, Finlandia, Łotwa, Szwecja) jak i karnymi (Finlandia)

W dniach 15-16 września 2015 r. br. w Ministerstwie Sprawiedliwości  w Warszawie odbyło się spotkanie pakietu WP3, który odpowiada za pilotaż w projekcie e-CODEX.  W spotkaniu wzięli  udział przedstawiciele Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Turcji.  Podczas spotkania  omówiono postęp prac związanych z uruchomieniem pilotażowych postępowań sądowych takich jak europejski nakaz zapłaty, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń a także procedury wspólnej pomocy prawnej.

Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Instytut Logistyki i Magazynowania, udostępniła pierwsze elektroniczne postępowania. Dzięki rozwiązaniom projektu już teraz przedsiębiorcy i obywatele z Polski mają możliwość złożenia elektronicznych pozwów w celu rozstrzygnięcia transgranicznych sporów prawnych do sądów w  Grecji i Austrii. Już niebawem złożenie elektronicznego pozwu będzie możliwe także do sądu w Niemczech.

Pilotażowe procedury projektu umożliwiają m.in. sprawne egzekwowanie należności od nieuczciwych kontrahentów z krajów UE oraz usprawniają postępowania w wielu sprawach cywilnych i gospodarczych.

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniach 14-15 kwietnia w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji 'e-Administracja dla Biznesu'. Wydarzenie poświęcone było usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. W konferencji poruszono temat e-usług związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz e-sądownictwa. W konferencji wziął udział m.in. podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk przedstawiając stan informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości i działania realizowane przez resort sprawiedliwości, które pozwolą na jego dalszy rozwój. Drugi dzień konferencji poświęcony był e-usługom publicznym o charakterze transgranicznym. Zaprezentowane zostały osiągnięcia projektów e-CODEX oraz e-SENS, a także inne Europejskie inicjatywy usprawniające przedsiębiorcom działanie w Unii Europejskiej. W Konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesu. Organizatorem było Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.  Więcej informacji na stronie: www.konferencja-eab.pl