W dniach 14-15 kwietnia w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji 'e-Administracja dla Biznesu'. Wydarzenie poświęcone było usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. W konferencji poruszono temat e-usług związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz e-sądownictwa. W konferencji wziął udział m.in. podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk przedstawiając stan informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości i działania realizowane przez resort sprawiedliwości, które pozwolą na jego dalszy rozwój. Drugi dzień konferencji poświęcony był e-usługom publicznym o charakterze transgranicznym. Zaprezentowane zostały osiągnięcia projektów e-CODEX oraz e-SENS, a także inne Europejskie inicjatywy usprawniające przedsiębiorcom działanie w Unii Europejskiej. W Konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesu. Organizatorem było Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.  Więcej informacji na stronie: www.konferencja-eab.pl

Dnia 15 kwietnia 2015 r. podczas konferencji e-Administracja dla Biznesu odbywającej się w Warszawie, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Eliza Wójcik podpisała Porozumienie o przystąpieniu do projektu e-CODEX.  Do tej pory stroną reprezentującą Polskę w projekcie był Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, który uczestniczy w projekcie od listopada 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Instytutem, na mocy którego obie instytucje będą mogły wykorzystać europejskie rozwiązania w celu wdrożenia ulepszeń informatycznych w sądach oraz umożliwienia im efektywnego prowadzenia współpracy z sądami w innych państwach członkowskich UE z korzyścią dla obywateli Europy. W najbliższych miesiącach Polska wejdzie w etap pilotażowy projektu uruchamiając elektroniczne postępowania w ramach 'Europejskiego Nakazu Zapłaty' oraz 'Drobnych Roszczeń'. Wraz z przystąpieniem Ministerstwa Sprawiedliwości do projektu, rozważane są kolejne usługi e-Sądownictwa.

W dniach 16-20 marca 2015r. w Hannoverze odbyła się kolejna edycja Targów CeBIT, poświęcona rozwiązaniom ICT, które w coraz większym stopniu wpływają na  życie codzienne oraz sferę zawodową.

Na targach obecny był Wielkoskalowy Projekt e-CODEX. W projekcie aktywnie uczestniczy Instytut Logistyki i Magazynowania, realizując szereg prac z zakresu elektronicznej administracji. Celem projektu jest stworzenie architektury elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi w Europie. Ma to ułatwić dostęp do elektronicznych usług publicznych, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli. Usługi takie powinny ułatwić m.in. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Logo Konferencja e Administracja dla Biznesu 2015

14 i 15 kwietnia odbyła się w Warszawie druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana była we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e-administracji: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupiła przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji było zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane zostały m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje i miasteczko konferencyjne.

17 października 2014 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się trzecia edycja interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej społecznym aspektom internetu.

Organizatorami już ósmej konferencji na temat przestrzeni społecznej był Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Patronat medialny na wydarzeniem objęła redakcja międzynarodowego czasopisma naukowego Przestrzeń Społeczna (Social Space).

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło 15 prelegentów reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy, Krakowa, Poznania, Częstochowy, Lublina i Rzeszowa. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane ze społecznymi aspektami internetu. Prelegenci dyskutowali m.in. nad wpływem translatora google na świadomość społeczną, problemem wirtualizacji książek, problemami prawnymi internetu, kampaniami reklamowymi, marketingowymi i społecznościowymi, społeczeństwem x,y,z.