Dnia 15 kwietnia 2015 r. podczas konferencji e-Administracja dla Biznesu odbywającej się w Warszawie, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Eliza Wójcik podpisała Porozumienie o przystąpieniu do projektu e-CODEX.  Do tej pory stroną reprezentującą Polskę w projekcie był Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, który uczestniczy w projekcie od listopada 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Instytutem, na mocy którego obie instytucje będą mogły wykorzystać europejskie rozwiązania w celu wdrożenia ulepszeń informatycznych w sądach oraz umożliwienia im efektywnego prowadzenia współpracy z sądami w innych państwach członkowskich UE z korzyścią dla obywateli Europy. W najbliższych miesiącach Polska wejdzie w etap pilotażowy projektu uruchamiając elektroniczne postępowania w ramach 'Europejskiego Nakazu Zapłaty' oraz 'Drobnych Roszczeń'. Wraz z przystąpieniem Ministerstwa Sprawiedliwości do projektu, rozważane są kolejne usługi e-Sądownictwa.

 

Logo Konferencja e Administracja dla Biznesu 2015

14 i 15 kwietnia odbyła się w Warszawie druga edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana była we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e-administracji: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupiła przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji było zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane zostały m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje i miasteczko konferencyjne.

17 października 2014 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się trzecia edycja interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej społecznym aspektom internetu.

Organizatorami już ósmej konferencji na temat przestrzeni społecznej był Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Patronat medialny na wydarzeniem objęła redakcja międzynarodowego czasopisma naukowego Przestrzeń Społeczna (Social Space).

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło 15 prelegentów reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy, Krakowa, Poznania, Częstochowy, Lublina i Rzeszowa. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane ze społecznymi aspektami internetu. Prelegenci dyskutowali m.in. nad wpływem translatora google na świadomość społeczną, problemem wirtualizacji książek, problemami prawnymi internetu, kampaniami reklamowymi, marketingowymi i społecznościowymi, społeczeństwem x,y,z.

W dniach 16-20 marca 2015r. w Hannoverze odbyła się kolejna edycja Targów CeBIT, poświęcona rozwiązaniom ICT, które w coraz większym stopniu wpływają na  życie codzienne oraz sferę zawodową.

Na targach obecny był Wielkoskalowy Projekt e-CODEX. W projekcie aktywnie uczestniczy Instytut Logistyki i Magazynowania, realizując szereg prac z zakresu elektronicznej administracji. Celem projektu jest stworzenie architektury elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi w Europie. Ma to ułatwić dostęp do elektronicznych usług publicznych, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli. Usługi takie powinny ułatwić m.in. prowadzenie działalności gospodarczej.

Komisja Europejska opublikowała w języku polskim przewodnik dotyczący procedury pilotowanej przez projekt e-CODEX: europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 

Celem procedury jest uproszczenie, przyspieszenie oraz zapewnienie obywatelom UE szerszego dostępu do usług wymiaru sprawiedliwości. Drobne roszczenia to postępowanie, które ma ułatwić egzekucję długów nieprzekraczających 2000 EUR. Stosuje się je w sprawach cywilnych oraz transgranicznych sporach handlowych. 

Przewodnik można pobrać tutaj: Drobne roszczenia