Komisja Europejska zgodnie z wymogiem nałożonym na nią w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w dniu 19 listopada 2013 r. przedstawiła dokument pn: „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.” Dokument jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: POBIERZ DOKUMENT

 

Więcej informacji na temat procedury znajdziecie Państwo w artykule: Drobne roszczenia po przeglądzie KE

W czasopiśmie naukowym e-mentor, wydawanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, opublikowano artykuł na temat portalu e-Justice oraz jego roli w budowie i świadczeniu zinformatyzowanych usług prawnych. Tekst ukazał się pod tytułem „Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej” w numerze 4(51). Artykuł skupia się na analizie funkcjonalności oraz perspektywach zastosowania portalu e-Justice, który został uruchomiony 16 lipca 2010r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem - kliknij !

Umożliwia realizację uproszczonego postępowania w przypadku transgranicznych bezspornych roszczeń pieniężnych. Dzięki e-CODEX procedura jest możliwa do realizacji drogą elektroniczną już od sierpnia 2013 w Austrii, Estonii, Niemczech i Włoszech. Wkrótce dostępna będzie również w Grecji i Polsce!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o procedurze - http://www.e-codex.eu/home.html (film dostępny w j.angielskim)

Parlament Europejski kończy prace nad Programem Sprawiedliwość (Justice Programme), który kładzie szczególny nacisk na łatwy i szybki dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli. Program wspierać będzie działania na rzecz poprawy współpracy europejskiej w dziedzinie prawa cywilnego i karnego. Program o budżecie 416 mln euro zostanie uruchomiony w 2014r. i trwać będzie do roku 2020. Jego zadaniem jest zapewnienie stosowania skutecznego prawodawstwa w europejskich sprawach cywilnych i karnych. Działania te poprawią dostęp do wymiaru sprawiedliwości w wymiarze transgranicznym. Program podkreśla znaczenie nowych technologii dla racjonalizacji i uproszczenia procesów sądowych, a co za tym idzie skrócenia czasu postępowania oraz obniżenia jego kosztów.