Komisja Europejska opublikowała w języku polskim przewodnik dotyczący procedury pilotowanej przez projekt e-CODEX: europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 

Celem procedury jest uproszczenie, przyspieszenie oraz zapewnienie obywatelom UE szerszego dostępu do usług wymiaru sprawiedliwości. Drobne roszczenia to postępowanie, które ma ułatwić egzekucję długów nieprzekraczających 2000 EUR. Stosuje się je w sprawach cywilnych oraz transgranicznych sporach handlowych. 

Przewodnik można pobrać tutaj: Drobne roszczenia

Komisja Europejska zgodnie z wymogiem nałożonym na nią w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w dniu 19 listopada 2013 r. przedstawiła dokument pn: „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.” Dokument jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: POBIERZ DOKUMENT

 

Więcej informacji na temat procedury znajdziecie Państwo w artykule: Drobne roszczenia po przeglądzie KE

Parlament Europejski kończy prace nad Programem Sprawiedliwość (Justice Programme), który kładzie szczególny nacisk na łatwy i szybki dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli. Program wspierać będzie działania na rzecz poprawy współpracy europejskiej w dziedzinie prawa cywilnego i karnego. Program o budżecie 416 mln euro zostanie uruchomiony w 2014r. i trwać będzie do roku 2020. Jego zadaniem jest zapewnienie stosowania skutecznego prawodawstwa w europejskich sprawach cywilnych i karnych. Działania te poprawią dostęp do wymiaru sprawiedliwości w wymiarze transgranicznym. Program podkreśla znaczenie nowych technologii dla racjonalizacji i uproszczenia procesów sądowych, a co za tym idzie skrócenia czasu postępowania oraz obniżenia jego kosztów.

W czasopiśmie naukowym e-mentor, wydawanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, opublikowano artykuł na temat portalu e-Justice oraz jego roli w budowie i świadczeniu zinformatyzowanych usług prawnych. Tekst ukazał się pod tytułem „Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej” w numerze 4(51). Artykuł skupia się na analizie funkcjonalności oraz perspektywach zastosowania portalu e-Justice, który został uruchomiony 16 lipca 2010r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem - kliknij !

Umożliwia realizację uproszczonego postępowania w przypadku transgranicznych bezspornych roszczeń pieniężnych. Dzięki e-CODEX procedura jest możliwa do realizacji drogą elektroniczną już od sierpnia 2013 w Austrii, Estonii, Niemczech i Włoszech. Wkrótce dostępna będzie również w Grecji i Polsce!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o procedurze - http://www.e-codex.eu/home.html (film dostępny w j.angielskim)