Przedmiotem rozważań Konferencji będą zagadnienia dotyczące aspektów elektronicznych usług publicznych, w tym w szczególności:

  • elektronizacji europejskich postępowań sądowych,
  • wdrażania w Polsce i Europie zasady jednorazowości ( ang. the once-only-principle),
  • ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym,
  • e-fakturowania oraz zamówień publicznych w aspekcie europejskim.