Konferencja naukowa pt. „Cyfrowe usługi publiczne w Europie

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zapraszamy na III edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Cyfrowe usługi publiczne w Europie”, która odbędzie się 10 stycznia 2018 r. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Organizator konferencji - Instytut Logistyki i Magazynowania jest instytutem badawczym, który realizuje prace badawczo-rozwojowe związane w szczególności z e-administracją, e-wymiarem sprawiedliwości, zamówieniami publicznymi. Instytut aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej będąc partnerem projektów finansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Głównym celem Konferencji jest wymiana poglądów temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju w Polsce i Europie cyfrowych usług publicznych o charakterze transgranicznym.

Tematyka konferencji będzie się koncentrować, w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, wdrażania w Polsce i Europie zasady jednorazowości (ang. the once-only-principle), ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym oraz e-fakturowania oraz zamówień publicznych w aspekcie europejskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji (zakładka "Uczestnictwo"). Udział w Konferencji bez względu na charakter udziału (czynny, bierny) jest bezpłatny.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Formuła Konferencji obejmować będzie wystąpienia w formie prezentacji, w trakcie których zostaną przedstawione wyniki badań naukowych dotyczących transgranicznych cyfrowych usług publicznych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Artykuły, które pomyślnie przejdą proces recenzji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy w ramach międzynarodowych projektów: TOOP (www.toop.eu) oraz Me-CODEX (www.e-codex.eu).

Pokłosiem dyskusji będzie publikacja referatów (artykułów naukowych) w formie monografii pokonferencyjnej. Do publikacji skierowane zostaną wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.

Komitet Organizacyjny Konferencji