Celem projektu e-CODEX PLUS jest: podłączenie sądów do portalu e-Justice w celu umożliwienia elektronicznego odbioru pozwów w ramach europejskiego nakazu zapłaty i postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

W Polsce planowane jest podłączenie sądów apelacji wrocławskiej.

Czas trwania:1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2019

Program Finansujący: Connecting Europe Facility – CEF

Koordynator: Ministry of Justice of the state of North Rhine-Westphalia (Niemcy)

Partnerzy:

AUSTRIA
Bundesministerium fuer Justiz

GRECJA
Aristotelio PanepistimioThessalonik

HOLANDIA
Ministry of Security and Justice

POLSKA
Instytut Logistyki i Magazynowania

Uniwersytet Wrocławski

PORTUGALIA
Judicial High Council (PT CSM)

LĪNKARE TI TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LDA (PT LINEARE)