W projekcie e-CODEX PLUS prace są prowadzone w ramach ośmiu zadań:

  1. Koordynacja projektu
  2. Faza przygotowawcza
  3. Wdrożenie elektronicznej obsługi procesów ENZ i DR w sądzie
  4. Instalacja Gateway/Connector (środowisko testowe)
  5. Testy
  6. Przygotowanie środowiska produkcyjnego
  7. Uruchomienie produkcyjne
  8. Analiza wartości dodanej wynikającej z reguł biznesowych