e-CODEX umożliwił w Europie elektroniczną komunikację w transgranicznych sprawach sądowych.
Projekt Me-CODEX ma na celu utrzymanie i rozwój dorobku projektu e-CODEX. Dzięki projektowi Me-CODEX zwiększy się liczba krajów, które korzystają z rozwiązań e-CODEX. Powstaną reguły i wymagania, które zapewnią długoterminowe utrzymanie rozwiązań e-CODEX.


Komunikacja elektroniczna:
•    zmniejsza koszty realizacji transgranicznych spraw sądowych dla obywateli i przedsiębiorców
•    umożliwia szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia
•    zapewnia większą transparentność
•    usprawnia prace wymiaru sprawiedliwości