Celem projektu Me-CODEX (Maintanance of e-Justice Communication via Online Data Exchange) jest utrzymanie rezultatów projektu e-CODEX do czasu ich przejęcia przez wybraną agencje. W projekcie zostaną wypracowane wymagania dla agencji zapewniające długoterminowe utrzymanie dorobku projektu e-CODEX.

 

 Me CODEX O projekcie

 

Cele szczegółowe to:

  • wypracowanie wymagań dla przyszłego modelu governance,
  • zapewnienie technicznego utrzymania infrastruktury e-CODEX,
  • zaangażowanie interesariuszy i podniesienie poziomu świadomości na temat dotychczas zrealizowanych działań,
  • analiza innych procedur sądowych możliwych do elektronizacji,
  • monitoring zmian prawa.

Czas trwania:14 listopada 2016 r. – 13 listopada 2018

Budżet projektu: 2 mln EUR

Program Finansujący: Justice Programme (2014-2020)

Koordynator: Ministry of Justice of the state of North Rhine-Westphalia (Niemcy)

Partnerzy

AUSTRIA
Bundesministerium fuer Justiz

BELGIA
Council of the Notaries of the European Union

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

European Chamber of Judicial Officers 

ESTONIA
Ministry of Justice

FRANCJA
Ministère de la Justice

GRECJA
Aristotelio PanepistimioThessalonik

HOLANDIA
Ministry of Security and Justice

POLSKA
Instytut Logistyki i Magazynowania

WŁOCHY
Ministero Della Giustizia

Consiglio Nazionale Delle Ricerche