W projekcie Me-CODEX prace są prowadzone w pięciu pakietach:


1. WP1 Zarządzanie i koordynacja projektu
Celem pakietu jest zapewnienie sprawnej realizacji projektu od strony finansowej i administracyjnej.


2. WP2  Model zarządzania i utrzymania (Governance)
Celem pakietu jest opracowanie mapy drogowej dotyczącej krótko i długoterminowego utrzymania dorobku projektu e-CODEX. W ramach prac postaną wytyczne dotyczące przejęcie dorobku projektu e-CODEX przez wskazaną agencję.  


3.WP3 Techniczne utrzymanie komponentów e-CODEX
Celem pakietu jest aktualizacja, usuwanie błędów, wsparcie dla modułów projektu e-CODEX.
WP3 będzie utrzymywał następujące moduły: DOMIBUS Gateway, DOMIBUS Connector, Security Library, Central Testing Platform, DOMIBUS Admin GUI, pMode Generator i powstałe schematy XML dla pilotowanych procedur.

4. WP4 Komunikacja i marketing
Celem pakietu jest zwiększenie wiedzy na temat rozwiązań projektu e-CODEX w zakresie elektronicznej komunikacji w transgranicznych sprawach sądowych.


5. WP5 Badania i konsolidacja pilotaży
Celem pakietu jest rozszerzenie uruchomionych pilotaży na nowe kraje a także zidentyfikowanie nowych procedur, które mogłyby wykorzystać stworzone elektroniczne rozwiązania.