Wraz ze wzrostem mobilności i integracji w Europie powstaje coraz więcej postępowań transgranicznych. Procedury te wymagają współpracy pomiędzy poszczególnymi krajowymi instytucjami publicznymi, także wymiarem sprawiedliwości. Wykorzystanie ICT sprawia, że procedury są bardziej przejrzyste i szybsze, a jednocześnie mniej kosztowne. Jednocześnie technologie ICT ułatwiają dostęp do usług publicznych obywatelom i podmiotom gospodarczym, ułatwiając jednocześnie pracę organów publicznych. Oznacza to nie tylko szybszy dostęp do informacji, ale także możliwość sprawnej obsługi spraw transgranicznych, realizowanych do tej pory drogą tradycyjną.

 

Kto skorzysta z rozwiązań e-SENS

  • Obywatele i przedsiębiorcy

Usługi oferowane przez projekt e-SENS adresowane są zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorców a także pełnomocnikom profesjonalnym reprezentującym ich sprawy. Usługa, które została pilotażowo uruchomiona przez projekt pozwala na realizację spraw w zakresie prawa cywilnego z udziałem więcej niż jednego kraju, które dotyczą rozwodu, separacji bądź unieważnienia małżeństwa. Ponadto, kolejna elektroniczna usługa dotyczyć będzie nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

 

  • Pełnomocnicy profesjonalni

Adwokacji i radcowie prawni, reprezentujący swoich klientów w sprawach objętych projektem uzyskają nowe narzędzie umożliwiające komunikację z sądami w wybranych krajach UE drogą elektroniczną. Umożliwi to szybszą realizację spraw trans granicznych, a także pewność, iż dokumenty zostały doręczone do odpowiedniego sądu (dzięki potwierdzeniu doręczenia).

 

Co to oznacza w praktyce?

Uzyskałeś wyrok rozwodowy poza granicami kraju i chciał(a)byś sprawnie zarejestrować go w kraju? Chcesz mieć pewność, iż kontrahent zagraniczny który zalega z płatnością nie przeniesie pieniędzy na konto zagraniczne przed zakończeniem postępowania sądowego? Elektroniczne usługi projektu e-SENS umożliwią realizację niezbędnych procedur w powyższych sprawach w sposób szybki i bezpieczny.