Celem projektu e-SENS jest poprawa dostępu do transgranicznych usług publicznych na terenie Europy oraz budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego na terenie UE oraz krajów zrzeszonych.

Projekt buduje rozwiązania IT dla interoperacyjnych usług świadczony przez instytucje publiczne, bazując na wynikach pilotażowych projektów wielkoskalowych tj. e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK i PEPPOL. Projekty te udowodniły, iż świadczenie usług publicznych w Europie może być sprawniejsze dzięki wykorzystaniu technologii ICT. Projekt e-SENS konsoliduje, rozbudowuje i rozszerza zastosowanie rozwiązań technicznych tworząc uniwersalne komponenty możliwe do zastosowania w różnych dziedzinach, w tym w sądownictwie.

Projekt  szczególną uwagę poświęci rozwiązaniom takim jak:  e-ID, e-Podpisy, semantyka i e-Dokumenty oraz e-Delivery.

 Szczegółowe cele projektu to:

  • Wspomaganie procesu wdrożenia europejskich dyrektyw i regulacji w różnych obszarach tj. e-Sprawiedliwość, e-Zdrowie, elektroniczne zamówienia publiczne, zakładanie działalności gospodarczej online i inne
  • Umożliwienie wspólnego działania wszystkich państw członkowskich na rzecz elektronicznych usług
  • Zapewnienie skuteczniejszej i sprawniejszej obsługi stale rosnącej liczby spraw trans granicznych przez instytucje publiczne, w tym sądy
  • Zapewnienie większego bezpieczeństwa dla obywateli w UE
  • Modernizacja systemów wymiaru e-administracji oraz e-sądownictwa w Europie
  • Poprawa współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi w Europie

Projekt: Electronic Simple European Networked Services (e-SENS)

Uczestnicy: Austria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia. Szwecja, Turcja, Włochy

Czas trwania:1 kwietnia 2013 r. – 31 marca 2017

Budżet projektu: 27 mln EUR

Program Finansujący: program CIP na rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) Umowa jest finalizowana

Koordynator: Ministerstwo Sprawiedliwości Regionu Nadrenii Północnej Westfalii