Prace projektu realizowane są w ramach sześciu pakietów roboczych. Szczegółowe informacje (w języku angielskim) dostępne są po kliknięciu na wybrany pakiet:

 

Pakiet 1 – Zarządzanie projektem

Pakiet 2 – Komunikacja i marketing

Pakiet 3 – Trwałość projektu

Pakiet 4 – Centrum ekspertyz prawnych

Pakiet 5 – Pilotaż

Pakiet 6 – Rozwiązania techniczne