W projekcie uczestniczy ponad 100 partnerów – ministerstw, instytucji badawczych, organów standaryzacyjnych oraz firm z 22 państw: Austrii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji i Włoch.