W trakcie fazy pilotażowej, która rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2016 roku uruchamiane są elektroniczne usługi umożliwiające realizację rzeczywistych postępowań sądowych.  Umożliwia to weryfikację działania rozwiązań technicznych projektu, oferując jednocześnie efektywne narzędzie dla europejskich obywateli i przedsiębiorców ułatwiające rozstrzyganie sporów o wymiarze trans granicznym.

Obecnie dostępna jest następująca e-usługi projektu e-SENS:

  • Orzeczenia w sprawach małżeńskich
    zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003 Parlamentu Europejskiego.

W powyższym pilotażu, udział bierze również Polska oferując możliwość elektronicznego składania pozwów do wybranych sądów w krajach UE. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale e-Usług.

 

Pozostałe pilotaże projektu e-SENS w zakresie e-Sądownictwa:

  • procedura europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych zgodnie z rozporządzeniem nr 665/2014 z dnia 15 maja 2014r.