Projekt e-CODEX dostarcza szereg rozwiązań technicznych tzw. building blocks, które umożliwiają obsługę spraw transgranicznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Rozwiązania opracowywane są  w różnych obszarach - od bezpieczeństwa przesyłu danych po standardy w zakresie tożsamości i dokumentów a następnie wykorzystywane w ramach różnych scenariuszy pilotażowych (patrz zakładka Pilotaż). Rozwiązania projektu zapewnią bezpieczny dostęp do szerokiej gamy procedur prawnych w całej Europie dla rozmaitych grup odbiorców. Rozwiązania opracowane w ramach e-CODEX cechuje skalowalność na poziomie wszystkich państw członkowskich.

 

Elektroniczna wymiana informacji (e-Delivery)

 

 

Jest to centralny element projektu e-CODEX, zapewniający bezpieczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi. System obejmuje bramki komunikacyjne dla każdego państwa uczestniczącego w projekcie oraz ogólne ramy dla krajowego konektora. Łącznik krajowy jest odpowiednio dostosowywany przez poszczególne kraje, według własnych potrzeb.

 

 

Elektroniczny podpis (e-Signature)

 

Element ten znajduje się na poziomie łącznika krajowego i umożliwia podpisywanie dokumentów i generowanie tokena uwierzytelnienia (trust-ok token). Zapewni jednocześnie weryfikację podpisanych dokumentów przychodzących, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo transgranicznej wymiany dokumentów.

 

 

 

Elektroniczne płatności (e-Payment)

 

Element ten zapewni obsługę krajowych rozwiązań w zakresie e-płatności w każdym uczestniczącym państwie członkowskim. Dzięki szczegółowym informacjom udostępnionym w portalu www.e-justice.europe.eu, uczestnicy będą mieli możliwość szybkiego uregulowania opłat sądowych w państwie członkowskim, gdzie składany jest pozew.

 

 

 

Elektroniczna tożsamość (e-ID)

 

W przyszłości obywatele i przedstawiciele biznesu będą mieli dostęp do Portalu e-justice  dzięki uwierzytelnieniu tożsamości przy pomocy krajowych dokumentów – e-ID. Rozważa się również podłączenie systemu weryfikacji kompetencji zawodowych dla prawników o nazwie „Znajdź prawnika 2” do systemu e-CODEX; nastąpi to jednak dopiero w przyszłości, ponieważ prace nad systemem nadal trwają.

 

 

Elektroniczne dokumenty (e-Document)

 

Element ten odpowiada za konwersję dokumentów oraz semantykę. Dokumenty muszą zostać poddane konwersji w celu dostosowania do standardów krajowych. Dane XML towarzyszące dokumentom będą poddawane automatycznej konwersji w celu ich dostosowania do krajowego systemu obsługi spraw sądowych. Taki sam proces konwersji zachodzi również w drugą stronę, w celu dostosowania danych do standardów UE. Umożliwia to zachowanie odrębności systemów krajowych, a jednocześnie zapewnia możliwość uczestnictwa w transgranicznej wymianie danych. Wszystkie te procesy odbywać się będą na poziomie łącznika krajowego.