W ramach fazy pilotażowej, która rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2013 roku, uruchamiane są elektroniczne usługi projektu umożliwiające realizację rzeczywistych postępowań sądowych.  Wdrożenia weryfikują działanie rozwiązań technicznych projektu, oferując jednocześnie obywatelom i przedsiębiorcom efektywne narzędzia ułatwiające rozstrzyganie sporów o wymiarze transgranicznym.

Obecnie dostępne są następujące e-usługi projektu e-CODEX:

Polska również bierze udział w powyższych pilotażach, oferując możliwość elektronicznego składania pozwów do wybranych sądów w krajach UE. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale 'e-Usługi'.

Pozostałe pilotaże projektu e-CODEX:

  • Bezpieczna transgraniczna wymiana danych sądowych szczególnie chronionych
    zgodnie z decyzją Rady nr 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r.;
  • Europejski nakaz aresztowania
    zgodnie z decyzją ramową Rady nr 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.;
  • Wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniężnym
    zgodnie z decyzją ramową Rady nr 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r.;